Interregprosjektet "Skoglig anpassning för et ändrat klimat" er ferdigstilt

Prosjektet «Skoglig anpassning för et ändrat klimat» er nå ferdig. Prosjektet har vært et interregprosjekt i perioden 2018-2022 mellom skogbruket i Midt-Norge og skogbruket i Midt-Sverige.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.08.2022

Statsforvalteren i Trøndelag og Skogstyrelsen i Sverige har ledet prosjektet på hver sin side av grensen. På norsk side har Allskog, SB-Skog, Nortømmer, Statskog, Skognæringa i Trøndelag, Maskinentreprenørenes Forbund, Skogkurs og Nibio deltatt som prosjektpartnere. Prosjektet har vært finansiert av interregmidler som Trøndelag Fylkeskommune er sekretariat for på norsk side.


I prosjektet har man jobbet spesielt med tre tema; Skog med dårlig bæreevne, bedre skogsbilveger og skogsdrift i bratt terreng. Vi har sørget for å innhente eksisterende kunnskap, sammenstille dette i et kunnskapsgrunnlag og formidle kunnskapen videre til det utøvende skogbruket på begge sider av grensen. Formidling av kunnskap har skjedd både gjennom å arrangere fagdager ute i skogen, fagsamlinger innendørs og med å lage en skriftlig kunnskapssammenstilling.


Til høyre for artikkelen finner du sluttrapporten fra prosjektet. På NIBIOS nettsider finner du kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet som Nibio har fått publisert i sin rapportserie.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.