Tilskudd til miljøtiltak i skog

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan kommunene gi tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Ikke alle kommuner har åpnet for slike tilskudd. Det kommunale landbrukskontoret kan gi informasjon om det foreligger et slikt tilskudd og i så fall hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.