Tettere planting som klimatiltak

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten «Klimakur 2020» framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

Flere planter gir bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet. Økt skogproduksjon som følge av tettere planting gir i tillegg til større karbonopptak også mer biomasse fra skog som kan erstatte produkter laget av fossilt råstoff. Når kvaliteten bedres vil sagtømmerandelen øke og mer råstoff går til langlevende produkter.

Tilksuddsordningen gjelder tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.