Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018

Tilskudd til skogbruksformål i 2018

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.02.2018

Fylkesmannen i Trøndelag har tildelt NMSK-midler til kommunene  for 2018. Dette er tilskuddsmidler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket.Hver kommunene fastsetter egne retningslinjer for brukene av NMSK-midlene.

Når det gjelder tilskudd til klimaskogplanting, vegbygging og skogsdrift i vanskelig terreng er det Fylkesmannen som forvalter disse midlene. Fylkesmannen i Trøndelag har fastsatt retningslinjer for disse tilskuddene i 2018.

I høyre marg finner du oversikt over NMSK-fordeling til kommunene, retningslinjer for skogbrukstilak,  skjema for forhåndsgodkjenning av driftstilskudd og skjema til bruk for kommunene for innsending av strøkkoder.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.