Hogst i Trøndelag

En stor utfordingen for skogbruket i Trøndelag er å sikre skogindustrien i regionen en størst mulig andel lokalt tømmer. En viktig del av Statsforvalterens arbeidet er derfor å bidra til økt avvirkning i fylket, men samtidig påse at dette skjer på en bærekraftig måte. Kunnskap om skogressursen, avvirkningsfremmende forvaltning av tilskuddsrammene, og fokus på skogbrukets infrastrukur, er sentralt i arbeidet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.