Prisen Årets Økobonde for 2021 går til Frode Lund

Frode Lund er årets økobonde 2021 Foto: Elin Halvorsen Sikkeland , NLR Trøndelag
Frode Lund er årets økobonde 2021 Foto: Elin Halvorsen Sikkeland , NLR Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag tildeler Frode Lund på Storborg Østre i Levanger kommune prisen Årets Økobonde 2021.

Prisen tildeles spesielt på grunn av at Frode har vist at det er mulig å få til godt økologisk matkorn, og han har i flere år fått til fin økologisk mathvete. Kornet brukes i vekstskifte med gras. Økologisk melk er hovedproduksjonen på gården.

 

Publisert 28.03.2022

Driver Storborg Østre

Frode Lund driver gården Storborg Østre på Levanger. Han overtok gården etter sine foreldre i 1990, som produserte potet og korn. Frode ønsket å være fulltidsbonde og å drive med melkeproduksjon. Han kjøpte derfor en melkekvote på 73 t i 1990, og i dag er kvoten på 540 t melk inkludert en leiekvote på 100 t. Båsfjøset ble erstattet i 2005 og melkerobot ble installert i 2020.

Produserer økologisk matkorn av god kvalitet

I 2008 begynte omleggingen til økologisk produksjon noe som medfører at Frode måtte være en enda bedre agronom for å få god produksjon. Gjødsla brukes godt og den nedfelles med slangeutstyr, og for ugrasereinhold gjennomføres et vekstskifte med gras og korn. Frode har flere år fått til økologisk mathvete av god kvalitet, og han er ikke redd for å prøve nye produksjoner som økologisk mais.

Profilerer økologisk på en god måte

Frode profilerer økologisk landbruk på en god måte og han deler sine erfaringer også med konvensjonelle gårdbrukere. Han har også delt sin kunnskap med studenter og han tar imot besøk på gården. Frode oppfordrer flere til å produsere mathvete på de beste plassene på Innherred da han mener dette er en uutnytta ressurs.

Diplom og penger

Prisen Årets økobonde består av et diplom og en pengegave på kr 15.000, - og blir tildelt den eller de som gjør en god innsats for utvikling og omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag. Statsforvalteren fikk inn seks kandidater til prisen.

Utvelgelsen av prisvinneren er gjort av en jury bestående av representanter fra Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, Økologisk S-T og N-T, Trøndelag fylkeskommune, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.