Trebyen Trondheim

Boligblokka på Svartlamoen viser at det er mulig å bygge energieffektive og dermed miljøvennlige høye hus i tre Foto: Tor-Morten Solem
Boligblokka på Svartlamoen viser at det er mulig å bygge energieffektive og dermed miljøvennlige høye hus i tre Foto: Tor-Morten Solem

Mer bruk av tre i bygninger er et viktig bidrag i omstillingen til bioøkonomien og et grønt skifte. Satsingene gjennom "Wood Works! Cluster", "Tredriverordningen for Trøndelag" og "Trebyen Trondheim" er viktig for bruk av mere tre og verdiskaping med basis i trefiberen i Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag, har vært og er, en aktiv støttespiller for alle tre satsingene.

Publisert 27.04.2021

Trebyen Trondheim har en lang historie. Trebyggeriet på Svartlamoen i Trondheim i 2005 var en milepel, og representerte en start på aktiv ny bruk av tre i Trondheim. Boligblokka på Svartlamoen var et grensesprengende prosjekt som dokumenterer at det er mulig å bygge energieffektive og dermed miljøvennlige høye hus i tre.

Les mer om Trebyen Trondheim på nettsidene til Treteknisk  

I 2020 vedtok formannskapet i Trondheim at oppgavene i Trebyen Trondheim skulle videreføres som et virkemiddel for å nå målene om bærekraftig arkitektur. Det ble også pekt på viktigheten av at det må arbeides målrettet for å bygge opp et norsk produksjonsmiljø som utvikler bærekraftige byggelementer i tre med norske råvarer.