Rekruttering

Oppdatert 04.03.2021

Rekruttering er viktig for å sikre framtidig landbruksproduksjon og bidra til utvikling av nye landbruksbaserte næringer. Økt rekruttering er avhengig av at næringa klarer å framstå som attraktiv. Trøndersk ungdom må få synliggjort mulighetene som ligger i de grønne næringene og potensialet innenfor bioøkonomien.  

Trøndelag Bondelag gjennomførte i perioden 2019 – 2022 prosjektet «Rekruttering til grønn næring». Gjennom styrket samarbeid i grønn sektor arbeidet prosjektet med å øke synlighet og interesse for grønn utdanning og næring. Her kan du lees mer om prosjektet og resultater.


ROT – læring om grønn næring er et samarbeidsprosjekt mellom Mære Landbruksskole, Trøndelag Bondelag v/ Rekrutteringsprosjektet og Steinkjer/Inderøy/Snåsa kommuner v/ ØVLI-prosjektet (Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen). 


Visste du at synliggjør at framtidas jobber finnes i blå og grønne næringer. Her tar fire næringer: skog, jord, bord (matnæringa) og havbruk et viktig steg for å understreke behovet for samarbeid om bruk og forvaltning av naturressursene våre.


En karriereveileder for Skog- og trebruksutdanning i Midt-Norge finner du her.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.