Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

Mye nedbør i juli og første halvdel av august har medført behov for forlenget frist for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag. Fristen er forlenget med 7 dager til 17. august. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.08.2022

På bakgrunn av søknad fra Trøndelag Bondelag har Statsforvalteren i Trøndelag vedtatt endringsforskrift med forlenget frist med 7 dager til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel jf. § 22 og 23 i forskrift om i regionale miljøtilskudd i Trøndelag.

Arealet som det spres på må høstes eller beites i år i samsvar med vilkårene (gjelder som før).

Bakgrunnen for søknaden og vedtaket er mye nedbør i juli og fortsatt har vi værmelding som tyder på regn de nærmeste dagene. Dette gjør og har gjort høsting og spredning av husdyrgjødsel vanskelig.

Informasjon om dette ble sendt ut til kommunene 05.08, med ønske om at de formidler denne informasjonen til alle aktuelle gårdbrukere i deres kommuner.

Forskrift om endring i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag - Lovdata

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar