Kulturlandskapsprosjektet i Sør-Trøndelag

 

Publisert 12.02.2020

Gjennom Kulturlandskapsprosjektet ble det i 2003-2006 utarbeidet rapporter om særlig verdifulle kulturlandskap i alle de 25 kommunene i Sør-Trøndelag. Disse spennende kulturlandskapene er presentert her.

I rapportene beskrives kulturlandskapet i de undersøkte områdene, og det gis anbefalinger for skjøtsel. I menyen til høyre finner man de ulike rapportene ved å velge ønsket kommune.

Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i Generell del. En overordnet beskrivelse av kulturlandskapet i fylket finnes også her.
 
Det er utarbeidet to praktiske vedlegg til rapportene. I disse utdypes skjøtselsanbefalingene nærmere med konkrete råd og veiledning:
 
Vedlegg I omhandler restaurering og skjøtsel av gammel kulturmark. Her finnes konkrete råd om framgangsmåte, som f.eks. bekjempelse av problemarter og anbefalt beitetrykk på gammel kulturmark.
 
Vedlegg II omhandler bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Her finnes anbefalinger om istandsetting av gamle bygninger, nybygging i kulturlandskapet, beplantning, bevaring av steingjerder, skjøtsel av arkeologiske kulturminner og tilrettelegging av gamle ferdselsårer.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.