Kandidater til kulturlandskapsprisen 2022 - fornyet utlysning

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker flere kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2022".  

Kulturlandskapsprisen 2022 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.09.2022

Prisen består av diplom og pengegave på 20.000 kroner. 

Vi ønsker kandidater som i sin jordbruksdrift fyller følgende kriterier:

  • God ivaretakelse og skjøtsel av kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold 
  • Opplevelsesverdi og tilgjengelighet 
  • Landbruksdriften må ivareta produksjon, dyrevelferd, og miljøhensyn på en god måte 
  • Fortrinnsvis være registrert som jordbruksforetak og motta produksjonstilskudd 

Ved utvelging av kandidat vil det i år spesielt bli lagt vekt på kandidatens innsats for vannmiljø og jordhelse - med fokus på god agronomi. 

 

Forslag på kandidater 

Forslag på kandidater til kulturlandskapsprisen sendes Statsforvalteren innen  
10. januar. Statsforvalteren innstiller kandidater til prisen for «fagråd jordbruk*», som velger prisvinner. 

Prisen blir utdelt på landbrukskonferansen i Trøndelag i mars 2023. 

 

*Fagråd jordbruk består av ei faggruppe opprettet av Statsforvalteren i Trøndelag og er sammensatt av Trøndelag Bondelag, Nord- og Sør- Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, Nord- og Sør-Trøndelag Sau og geit, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Fylkeskommunen i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag, NIBIO, representanter fra kommunene i Trøndelag 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar