Ørland kommune

I Ørland inngår to områder i prosjektet. Det ble utført registreringer i kommunen sommeren 2005, hvor kulturlandskapsverdiene ble dokumentert. Det er i ettertid utarbeidet rapport med beskrivelse av områdene og skjøtselsanbefalinger.
Publisert 27.03.2014
De to områdene det er arbeidet med i Ørland er:
- Storfosna og Kråkvåg
- Austrått-området
Rapporten kan lastes ned fra lenken til høyre, eller fås tilsendt ved henvendelse til kommunen/Fylkesmannen.
De enkelte rapportene inneholder beskrivelse og skjøtselsanbefalinger for de særlig verdifulle kulturlandskapene som er undersøkt. Generell del omhandler bakgrunnen for prosjektet og beskriver kulturlandskapet i Sør-Trøndelag i generelle trekk. Vedlegg I tar for seg restaurering og skjøtsel av gammel kulturmark. Vedlegg II tar for seg bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.
Gjennom prosjektet har vi ønsket å heve bevisstheten og kompetansen om kulturlandskapsverdiene og hvordan disse kan skjøttes. Det ble holdt informasjonsmøte for grunneierne i forbindelse med prosjektet, og både kommunen og grunneierne var involvert i arbeidet underveis.
Sist oppdatert: 17.09.2006
(09.03.2005 Oppdatert: 21.11.2007)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.