SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forurensning fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Ei viktig målsetting med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Kommunen behandler søknadene, og det utarbeides lokale retningslinjer og prioritering av midlene i samarbeid med lokale faglag.

For mer informasjon om SMIL-ordningen, og hvordan søke, kontakt din kommune eller se på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Du finner lenke dit til høyre i bildet. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.