Jordvern

Før sommerfeiren vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.11.2021

Stortingens nye målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025.

Den nye regjeringen vil sette et nytt langsiktig mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig, samt sikre at jordvern blir et overordna hensyn i arealforvaltningen. (Kilde: regjeringsplattformen)

Men hvorfor er jordvern så viktig?

Klikk på bildet så forklarer vi hvorfor

 

Jordvern

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.