Svineprodusenter berørt av dataangrep kan søke om midlertidig konsesjon

Nortura ble utsatt for et dataangrep mot slutten av desember 2021. Dette medførte blant annet at flere svineprodusenter ikke fikk levert planlagt og innmeldt antall dyr til slakt mot slutten av året. Antall dyr som var innmeldt måtte i stedet leveres og slaktes i januar 2022. Svineprodusenter som ble berørt av dataangrepet mot Nortura ved nyttår kan søke om midlertidig konsesjon.

Publisert 08.06.2022

Vi har vært i kontakt med Landbruksdirektoratet om hvordan disse produsentene skal håndteres med tanke på husdyrkonsesjonsregelverket. Direktoratet har gitt oss tilbakemelding om at produsentene kan søke om midlertidig konsesjon for 2022, basert på særlig tilfelle med grunnlag i lovens § 4, annet ledd. En eventuell konsesjon settes til konsesjonsgrensen, eventuelt innvilget konsesjon, pluss det antallet konsesjonsenheter som ble flyttet fra 2021 til 2022. 15 % - regelen vil fortsatt være gjeldende i tilfeller hvor det gis slik konsesjon, da 15 % i forhold til ny midlertidig konsesjon. Søknaden må være sendt i 2022.

Vi har mottatt lister fra begge slakteriene som viser hvilke produsenter det er snakk om, og hvor mange dyr som var meldt på til slakting. Det er snakk om 10 produsenter hos Nortura, og 12 produsenter hos Midt-Norge slakteri. Både Nortura og Midt-Norge slakteri skal ha informert de aktuelle produsentene om muligheten til å søke midlertidig konsesjon. De kommunene som vi vet har produsenter som ble berørt, har fått oversikt over hvilke produsenter det er snakk om. Skulle det være andre som søker, må de dokumentere at de var berørt.

Søknadene skal sendes til kommunen. Kommunen uttaler seg til saken og sender den videre til oss for behandling.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.