Info om brev til produsenter av verpehøner

Statsforvalteren forvalter regelverket for husdyrkonsesjoner, og skal føre kontroll med produsenter som har produksjoner regulert av husdyrkonsesjonsloven. Vi har nå sendt brev til produsenter av verpehøner som har søkt produksjonstilskudd for 7500 høner.

Publisert 08.06.2022

Svineprodusenter og fjørfeprodusenter skal ikke produsere mer enn konsesjonsgrensen eller innvilget konsesjon tilsier. Formålet med regelverket er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.

Når det gjelder eggproduksjon, sier Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen at en kan holde maksimalt 7500 verpehøner på ethvert tidspunkt uten departementets tillatelse. Definisjon av verpehøner er: høne fra 20 ukers alder som produserer egg til konsum eller rugeeggproduksjon. Statsforvalteren er innforstått med at høner kjøpes inn på ca. 15 ukers alder, og at det er forventet en viss dødelighet fram mot 20 ukers alder. Det vil derfor være forståelse for at eggprodusenter kjøper et antall høner som er noe høyere enn 7500, dette for å veie opp for dødelighet fram til hønene er konsesjonspliktige fra 20 uker. Fra 20 ukers alder skal imidlertid dyretallet ikke overstige 7500 høner.

Statsforvalteren har registret at mange produsenter søker om produksjonstilskudd på eksakt 7500 høner på begge telledatoene. Vi har derfor sendt et brev til alle som på søknad om produksjonstilskudd pr 01.10.2021 og/eller pr 01.03.2022 har søkt om 7500 høner. Vi vil gjennom brevet presisere at ved innsendelse av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd bekrefter søker at de har oppgitt korrekte opplysninger. Dette innebærer at korrekt antall høner skal oppgis i søknaden.

Brevet som er sendt til produsentene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.