Erstatning husdyr

Aktuelle erstatningsordninger for husdyrhold er:

  • Erstatning etter pålegg om nedslakting
  • Erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet
  • Erstatning ved frivillig nedslakting av småfe
  • Erstatning ved oppholdsperiode
  • Kompensasjon ved beiterestriksjoner på grunn av rovvilt

Erstatningsordningene er presentert nærmere på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.