Årets program:

 

 • Mingling, mat og registrering

   

 • Åpning

   

  Innlegg fra kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery med flere

   

 • Bolk 1: Hvordan legge til rette for et bærekraftig og likestilt arbeidsliv?

   

  Innlegg om samspillet mellom offentlige myndigheter og næringsliv for å sikre et likestilt arbeidsliv?

  Panelsamtale: Hvordan få et bærekraftig og likestilt arbeidsmarked lokalt? 

   

 • Bolk 2: Hvordan skape likestilling lokalt?

   

  Presentasjoner av kommunale likestillingsprosjekter

  Panelsamtale: Hvilke muligheter har kommunen for å skape likestilte samfunn? 

   

 • Bolk 3: Hvordan jobbe for likestilte kommuner uten vold i en digital verden?

   

  Innlegg om kommunens arbeid med vold, nye utfordringer og utsatte grupper

  Panelsamtale:Kommunen i en digital verden – hvilke mulighetsrom har kommunen i møte med teknologifasilitert vold 

   

 • Lunsj

   

  Enkel lunsj som kan spises på Nasjonalmuseet, eller tas med videre.