Helhetlig oppfølgning av barnefamilier

Dato:
6. desember 2023 10:00 - 7. desember 2023 15:00
Stad:
Scandic Hell hotell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i NAV-kontorene som møter og følger opp familier med barn
Påmeldingsfrist:
18. oktober 2023 23:59

Statsforvalteren arrangerer en todagers fagsamling om barneperspektivet i NAV på Scandic Hell, Stjørdal 06. og 07. desember 2023. Målgruppen er ansatte som møter og følger opp barnefamilier i NAV. Målet med samlingen er å styrke kunnskapen og kompetansen for barn og unges beste.

Publisert 12.09.2023

De sosiale tjenestene i NAV skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Foreldre er de viktigste personene i barns liv. Å ivareta barneperspektivet betyr å være oppmerksom på om de voksnes situasjon kan påvirke barna på en negativ måte og sørge for at både barn og foreldre får de tjenester og oppfølgningen de har behov for.
Første dag er tema barnefattigdom og levekår. Andre dag vil handle om helhetlige og koordinerte tjenester. Programmet er under arbeid. Dette vil bli lagt ut på denne siden så snart det er klart.

Praktisk informasjon
• Vi starter samlingen med registering 06. desember kl. 09.30
• Samlingen blir gratis (deltagelse, overnatting, lunsj og middag). Vi vil tilby de som har over 2 timer reisevei, overnatting fra 05. til 06. desember
• Påmelding er bindende og forutsetter deltagelse begge dager
• V har plass til i overkant av 45 deltagere. Ved stor påmelding, må vi prioritere slik at vi får representasjon fra flest mulig NAV-kontor (1-2 per kontor)
• Reiseutgifter må dekkes av det enkelte NAV-kontor

Dato:
6. desember 2023 10:00 - 7. desember 2023 15:00
Stad:
Scandic Hell hotell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i NAV-kontorene som møter og følger opp familier med barn
Påmeldingsfrist:
18. oktober 2023 23:59