Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg

Dato:
7. desember 2023 10:00 - 8. desember 2023 14:00
Stad:
7.12 på Steinkjer, 8.12 i Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
5. desember 2023 16:00

Faglig fora er et initiativ som ble påstartet i 2022 fra statsforvalteren, for økt kvalitet og utvikling i forvaltningsarbeidet innen helse og omsorg i kommunene. Vi ønsker at dette på sikt kan bli et fast samlingspunkt på tvers av kommuner, med noen møtepunkt pr år - og at det er drevet av behov og innspill fra både kommunene og fra statsforvalteren.

Vi organiserer nå en samling for nordre Trøndelag, og en samling for søndre del av Trøndelag. Meld deg på en av samlingene:

  • 07.12.2023 kl 10-14 på Steinkjer, Tingvold hotell
  • 08.12.2023 kl 10-14 i Trondheim, på Royal Garden hotell
Publisert 11.10.2023

Bakgrunn:

 

Flere kommuner etterspør faglig påfyll og en arena for å diskutere forvaltningspraksis og skjønnsutøvelse

Bygger på videreutdanningen i juridisk metode, forvaltningsrett og helserett:

Bidra til å holde kunnskapen ved like, og til å dele den

Diskutere problemstillinger

Få tilgang til læringsmateriell som kan brukes i egen enhet

Deltagelse er også for de som ikke har deltatt på studiet, skal være et faglig påfyll på tvers av kommuner

Behovet er ulikt, det er frivillig å delta

Formål: økt kompetanse, erfaringsdeling og informasjonsdeling

 

Prosessleder for samlingen: Wenche Natland Dalen, NTNU

 

Det blir en samling for kommunene i nordre del av Trøndelag og en samling for kommunene i søndre del av Trøndelag. Melde dere på en av samlingene.

 

Samlingen er inkl. lunsj, og arrangementet er finansiert av statsforvalteren.

Målgruppe er ansatte som jobber med forvaltning av helse og omsorg i kommunene i Trøndelag.

Ved stor påmelding forbeholder vi oss retten til å prioritere deltagelse mellom kommuner.

Påmelding: https://forms.office.com/e/zcQTZCBrLH

 

Dato:
7. desember 2023 10:00 - 8. desember 2023 14:00
Stad:
7.12 på Steinkjer, 8.12 i Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
5. desember 2023 16:00

Kontaktpersonar

Påmelding Faglig fora