Basiskurs om økonomisk rådgivning

Dato:
30. november 2023 09:00 - 12:00
Stad:
Digitalt (Microsoft Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i velferdstjenestene
Påmeldingsfrist:
28. november 2023 23:59

Jobber du med å hjelpe mennesker? Har disse menneskene økonomiske problemer eller bekymringer i dag? Eller står de i fare for å få det? Da kan dette være kurset for deg!

Publisert 30.06.2023

Hvorfor bør du vite noe om økonomisk rådgivning?

Vi er i en dyrtid, med sterk prisvekst og høye renter. Stadig flere personer og familier får økonomiske bekymringer eller problemer.

NAV skal gi økonomisk rådgivning til alle som ønsker og trenger det, for å forebygge og løse økonomiske problemer. I tillegg er alle velferdstjenester sentrale i å kunne forebygge og oppdage økonomiske bekymringer eller problemer.

Statsforvalteren tilbyr derfor et kort, digitalt basiskurs om økonomisk rådgivning, for å hjelpe ansatte i alle velferdstjenestene med å snakke om økonomi, og vite hvem som kan hjelpe.

Hvem er dette kurset aktuelt for?

Kurset er for deg som jobber i en velferdstjeneste, der du hjelper mennesker som har eller kan få økonomiske bekymringer og problemer. Du kan for eksempel jobbe i

 • boligtjenesten
 • flyktningetjenesten
 • barneverntjenesten
 • helse- og omsorgstjenesten
 • tannhelsetjenesten
 • spesialisthelsetjenesten
 • krisesenter
 • familievernkontor
 • skole
 • barnehage
 • NAV

Basiskurset er den første delen av kursrekken vår om økonomisk rådgivning. For ansatte i NAV tilbyr vi også grunnkurs, videregående kurs og ekspertkurs, for å bidra til at den økonomiske rådgivningen hjelper flest mulig, best mulig.

Hva gir dette kurset til deg som deltar?

 • Kunnskap om bakgrunnen for økonomiske problemer.
 • Kunnskap om hvordan du oppdager at personer har økonomiske bekymringer eller problemer.
 • Kunnskap om hvordan du kan forebygge økonomiske problemer.
 • Økt bevissthet om hva økonomiske problemer kan føre til.
 • Kunnskap om tjenesten økonomisk rådgivning.

Kursholderne er Mette Øvrewall (sosionom/seniorrådgiver) og Daniel Bergamelli (jurist/seniorrådgiver).

Vi ønsker aktive deltakere på kurset, og vil veldig gjerne at dere stiller spørsmål og deler erfaringer underveis. Det gjør kurset mest mulig relevant for dere som deltar.

Hvordan melder du deg på?

Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor.

Hvordan deltar du på kurset?

Alle som melder seg på, får tilsendt møtelenken til kurset i løpet av onsdag 29. november.

Hva kan du gjøre, hvis du har flere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du lurer på om dette kan være et kurs for deg, eller om du har andre spørsmål om økonomisk rådgivning. Kontaktinformasjonen vår, finner du i boksen "Kontaktpersoner".

Dato:
30. november 2023 09:00 - 12:00
Stad:
Digitalt (Microsoft Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i velferdstjenestene
Påmeldingsfrist:
28. november 2023 23:59