Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge

Dato:
25. oktober 2023 11:30 - 26. oktober 2023 14:00
Stad:
Quality Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25-27 6002 Ålesun
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Trøndelag, NAPHA, RVTS- midt, samt bruker og pårørendeorganisasjonene Alarm og RIO
Målgruppe:
Ansatte i ACT/FACT team, samt FACT-ung team i drift (Molde).
Påmeldingsfrist:
15. september 2023 23:00

Nettverksmøtene skal bidra til styrking og oppfølging av teamene, samt være et faglig møtepunkt for diskusjon og refleksjon på tvers av de ulike team.

Publisert 04.09.2023

Lenke til påmelding og mer informasjon finner du her

Dato:
25. oktober 2023 11:30 - 26. oktober 2023 14:00
Stad:
Quality Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25-27 6002 Ålesun
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Trøndelag, NAPHA, RVTS- midt, samt bruker og pårørendeorganisasjonene Alarm og RIO
Målgruppe:
Ansatte i ACT/FACT team, samt FACT-ung team i drift (Molde).
Påmeldingsfrist:
15. september 2023 23:00