Invitasjon til digital samling for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Dato:
23. mars 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene
Påmeldingsfrist:
21. mars 2023 23:59

Statsforvalteren skal bistå kommunene i det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av selvmord i tråd med ny «Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025) og inviterer til ny samling 23. mars kl. 09:00-11:00.

Publisert 14.02.2023

Agenda for neste samling er:

  • Oppsummering og erfaringer fra folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv»
  • Tanker og innspill fra kommunene, eksempelvis om handlingsplanarbeid
  • Oppdatering om RVTS prosjektet «Selvskadings- og selvmordsinnhold i sosiale medier- hvordan møte barn og unge»
  • Informasjon om planer framover og hvordan nettverket kan brukes

Samlingen skjer digitalt på Teams. Du mottar lenke dagen før møtet.


Påmelding her:
Checkin — påmeldingssystem
Teamslenke vil komme dagen før møtet. Påmeldingsfrist er 21.mars 2022.


Kontaktpersoner:
Laila Hoff Johansen, statsforvalteren, laila.johansen@statsforvalteren.no

Julia Hagen, RVTS Midt, julia.hagen@stolav.no

 

Dato:
23. mars 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene
Påmeldingsfrist:
21. mars 2023 23:59