Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag

Dato:
6. desember 2022 10:00 - 8. desember 2022 14:00
Stad:
6.12.2022 Statens Hus Trondheim, Auditoriet eller 8.12.2022 Grand Hotell Steinkjer
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte som jobber med forvaltning av tjenester innen helse og omsorg i kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
30. november 2022 23:00

Statsforvalteren inviterer til opprettelse av Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning av tjenester innen helse og omsorg i Trøndelag.

Tid: Trondheim 6.12.2022 kl.10-14 eller Steinkjer 8.12.2022 kl.10-14

Publisert 06.09.2022

Faglig fora er et initiativ fra statsforvalteren, for økt kvalitet og utvikling i forvaltningsarbeidet innen helse og omsorg i kommunene. Vi ønsker at dette på sikt kan bli et fast samlingspunkt på tvers av kommuner, med noen møtepunkt pr år - og at det er drevet av behov og innspill fra både kommunene og fra statsforvalteren.

Bakgrunn:

  • Flere kommuner etterspør faglig påfyll og en arena for å diskutere forvaltningspraksis og skjønnsutøvelse

Bygger på videreutdanningen i juridisk metode, forvaltningsrett og helserett:

  • Bidra til å holde kunnskapen ved like, og til å dele den
  • Diskutere problemstillinger
  • Få tilgang til læringsmateriell som kan brukes i egen enhet
  • Deltagelse er også for de som ikke har deltatt på studiet, skal være et faglig påfyll på tvers av kommuner
  • Behovet er ulikt, det er frivillig å delta

Formål: økt kompetanse, erfaringsdeling og informasjonsdeling

Prosessleder for samlingen: Wenche Natland Dalen, NTNU

Det blir en samling for kommunene i nordre del av Trøndelag og en samling for kommunene i søndre del av Trøndelag.

Samlingen er inkl. lunsj, og kostnader dekkes av statsforvalteren.

Påmelding: https://forms.office.com/r/fFwZb6ZVy8

Dato:
6. desember 2022 10:00 - 8. desember 2022 14:00
Stad:
6.12.2022 Statens Hus Trondheim, Auditoriet eller 8.12.2022 Grand Hotell Steinkjer
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte som jobber med forvaltning av tjenester innen helse og omsorg i kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
30. november 2022 23:00

Kontaktperson