Velg Melk -Opptak fra webinar 3. des. 2020

Dato:
3. desember 2020 10:00 - 14:30
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Trondheim

Prosjektet Velg Melk gjennomførte i desember 2020 digitale inspirasjonsmøter. Innholdet var i hovedsak likt det som ble presentert på de fysiske møtene. Her finner du opptak fra dagmøtet den 3.12.2020. 

VELG MELK er et satsingsprosjekt for melkeprodusentene og deres familie. Gjennom rådgivning og kunnskap skal prosjektet bidra til utvikling og gode valg for gården, familien og framtida.

Publisert 23.11.2020

Se opptak fra webinaret her:

I del 1 får du høre mer om følgende:

 • Innledning om prosjektet, ved møteleder og prosjketleder Pål Martin Daling, Statforvalteren i Trøndelag
 • Muligheter for ditt bruk, ved Per Helge Haugdal, NLR
 • Nye krav – 2024 og 2034 – mulige løsninger, ved Ken Morten Brørs, Tine
 • Hvordan få økonomisk handlingsrom for evt. investeringer, Gunnar Nossum, Tine og Per Helge Haugdal, NLR
 • Kort orientering fra Urfe SA ved Ola Hammer Langleite

I del 2 får du høre mer om følgende:

 • Ønsket prosess - bruksutbygging ved Jan Arve Langørgen, NLR
 • Økonomi – driftsplan og regneeksempler – 15 årskyr vs 30 årskyr, ved Dagunn O Moum, NLR
 • Mulige praktiske løsninger - fjøs for 15 kyr og 30 kyr, ved Jan Arve Langørgen og Ken Morten Brørs
 • Muligheter i Innovasjon Norge, ved Johan Helge Sandberg fra Innovasjon Norge
 • Praktisk eksempel fra en liten/mellomstor melkeprodusent Solbjørg Kjølstad som har investert
 • Informasjon om muligheten for støtte til rådgiving ved Pål Martin Daling, prosjektleder

Hvem står bak
Det er Fylkesmannen i Trøndelag som står bak prosjektet. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med TINE, Norsk Landbruksrådgiving og Innovasjon Norge. Trøndelag Fylkeskommune bidrar med finansiering. I tillegg samarbeides det med bondelaget, bonde- og småbrukerlagene i Trøndelag samt kommunene. Prosjektet vil arbeide for å ivareta sysselsettingen og næringsaktiviteten på de små og mellomstore melkebruka. På den måten ønsker vi også å sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på brukene.

Vi vil at det skal satses på melkeproduksjon i Trøndelag!

Dato:
3. desember 2020 10:00 - 14:30
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Trondheim