Lunsjwebinar om skolemiljø: Elevers rett til å bli hørt

Dato:
3. desember 2020 11:30 - 12:00
Stad:
På nett
Arrangør:
Fylkesmannen v/ oppvekst- og velferdsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte og ledere ved skolene i Trøndelag

Vi inviterer alle ansatte ved skolene i Trøndelag til vårt andre lunsjwebinar om skolemiljø. Denne gangen er temaet samtaler med elever / barns rett til å bli hørt.

Publisert 20.11.2020

I dette webinaret, vil Fylkesmannen snakke kort om hva vi ser i vår behandling av skolemiljøsaker, og hvilke regelverk som gjelder for barns rett til å bli hørt. Hovedfokuset vil være praksisrelatert, og eksempler på god praksis knyttet til planlegging og gjennomføring av samtaler er det sentrale temaet. Dere vil få tips om verktøy dere kan bruke for å bli enda bedre, og vi vil kort omtale hva som er nødvendig med tanke på dokumentasjonskravet.

Se opptak av webinaret her: