Bygdevekstavtaler til Indre Namdal og Rindal/Holtålen

To områder i Trøndelag er utpekt av Kommunal- og distriktsdepartementet som nasjonale piloter for utprøving av bygdevekstavtaler.

Publisert 24.11.2022

Regjeringen har bestemt at Indre Namdal og Rindal sammen med Holtålen skal få være med å prøve ut ordningen med bygdevekstavtaler. I en pressemelding på Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik at han gleder seg til å se hva kommunen får til sammen når de skal utvikle løsninger på distriktsutfordringene sine.

– Disse trøndelagskommunene ønsker å ta tak i lokale distriktsutfordringer og finne løsninger som passer for dem. Jeg gleder meg til å se hva kommunene får til sammen, og med Staten som partner, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Bygdevekstavtaler er et nytt distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsrettet næringsutvikling i distriktskommuner.
Nå skal regjeringen teste ut bygdevekstavtaler i to pilotområder i Trøndelag. Indre Namdal (Røyrvik, Grong, Lierne og Namsskogan) og Rindal sammen med Holtålen.

– Indre Namdal er den regionen i Trøndelag som har de største distriktsutfordringene å ta tak i. Samtidig har kommunene store muligheter, og har lang tradisjon for samarbeid. Ideen til bygdevekstavtaler kan på mange måter sies å ha sitt utspring her, og det har blitt jobbet godt med konkretisering av piloten som vi nå gir penger til. Vi håper dette nye verktøyet kan bidra til å gi ny giv i regionen, sier Gjelsvik.

Les mer om bygdevekstavtalene på Kommunal- og distriktsdepartementets nettside.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.