Åpner for søknader om bygdevekstavtaler

Regjeringen har åpnet for at kommuner nå kan søke om å bli med i pilotprosjekt for å prøve ut bygdevekstavtaler.

Publisert 04.07.2022

Regjeringen vil prøve ut et nytt distriktspolitisk virkemiddel med bygdevekstavtaler. Det overordnede målet for bygdevekstavtalene er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale deler av Distrikts-Norge.

Regjeringens hjemmeside har Kommunal og distriktsdepartementet (KDD) redegjort nærmere for utlysingen av midler til bygdevekstavtaler. Målgruppe for pilotordningen er de minst sentrale distriktskommunene. Kommuner i Finnmark vil bli prioritert.

Piloter fra ett annet fylke vil også velges ut. KDD lyser ut 10 millioner kroner til pilotordningen for utprøving av bygdevekstavtaler.

KDD opplyser at frist for å melde interesse for å delta i pilotordninga er 15. august, og at søknadsfristen er satt til 30. september 2022.

Departementet oppfordrer til samarbeid mellom kommuner, og til at fylkeskommuner og statsforvaltere bistår kommuner i eget fylke med kommunenes søknader, for eksempel i form av
mulighetssamtaler med interesserte kommuner.

Se også vedlagte brev som er sendt til kommuner i Trøndelag i sentralitetsgruppe 6.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.