Departementet om grensejusteringer

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet med sine avgjørelser i tre ulike grensejusteringssaker i Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.12.2018

Fylkesmannen i Trøndelag har i år behandlet og kommet med sine tilrådninger til departementet i de tre ulike sakene. Nå har departementet fattet sine endelige vedtak.

Fredag i forrige uke er det gjort vedtak om at det ikke skal gjennomføres en grensejustering mellom Nærøy, Leka og Bindal kommuner. (Gutvik på Austra).  

Samme dag fikk Fylkesmannen i oppgave om å gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse knyttet til mulig grensejustering mellom Rennebu og Oppdal kommune. Dette skal skje i samråd med Rennebu kommune. Årsaken er at KMD ønsker mer informasjon om innbyggernes synspunkter.


Grensejustering i Verrabotn

Nå har Kommunal – og moderniseringsdepartementet gjort vedtak i saken om Verrabotn. Departementet vedtar at kommunegrensen mellom Verran og Indre Fosen justeres i tråd med Fylkesmannens tilrådning. Dette betyr at grunnkretsen Verrabotn overføres Indre Fosen kommune, i tråd med innbyggernes ønsker. Den nye kommunegrensen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Med departementets siste avgjørelse er det for tiden ingen grensejusteringssaker fra Trøndelag til behandling i departementet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.