Støtter ikke grensejustering nå

Fylkesmannen i Trøndelag mener forslaget om å justere kommunegrensen mellom Rennebu og Oppdal ikke bør gjennomføres på dette tidspunktet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.06.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt Fylkesmannen i Trøndelag om å komme med en endelig tilrådning i saken om en eventuell justering av kommunegrensen mellom Rennebu og Oppdal kommuner.
Initiativet til grensejustering kommer fra vel 200 av innbyggere i Rennebu, tilhørende kretsene Ulsberg-Innsett, Søndre-Innset, Gisnås og Havdal. Befolkningen i disse kretsene utgjør 472 innbyggere, noe som tilsvarer nærmere 17 prosent av kommunens befolkning.

Lang prosess

Det var i januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok en søknad om grensejustering. Sammen med søknaden var det vedlagt en underskriftsliste, der 203 personer hadde skrevet under. I tiden etter dette har det vært utarbeidet et godt kunnskapsgrunnlag, det har vært en rekke møter med ulike aktører og det er vært gjennomført høringer. I november i fjor ba KMD Fylkesmannen om å skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag om eventuelle konsekvenser av grensejustering. Fylkesmannen fikk også i oppgave å sørge for en god kommune- og innbyggerinvolvering, før Fylkesmannen gir sin endelige tilrådning.

Fylkesmannens tilrådning

Fylkesmannen mener det ikke bør gjennomføres en grensejustering på dette tidspunktet. Vurderingen er at bærekraften til Rennebu svekkes ved å «flytte» 17 prosent av kommunens innbyggere til Oppdal. Fylkesmannen mener at denne ulempen overgår fordelen for innbyggerne i de aktuelle kretsene.

Fylkesmannen skriver i sin tilrådning at «Uten disse fire kretsene vil det bli vanskelig for Rennebu å være egen kommune. Samtidig vil dagens Rennebu kommune oppleve utfordringer framover i tid, ikke minst økonomisk. Denne utviklingen har pågått over tid, men har blitt mer krevende også etter kommunens vedtak om å være egen kommune i september 2016».

Fylkesmannen mener derfor den beste løsningen, både for kommunen og innbyggerne, er at Oppdal og Rennebu slår seg sammen. Begge kommuner er sårbare som egne kommuner, samtidig som de har felles muligheter til å styrke seg sammen og i regionalt perspektiv.

Fylkesmannen tilbyr sin bistand til kommunene slik at man kan få en god dialog/prosess om kommunesammenslåing. Fylkesmannen ber derfor om en tilbakemelding fra begge kommuner.

Dersom kommunene ikke finner sammen i inneværende Stortingsperiode 2017-2021 er Fylkesmannens vurdering at hensynet til innbyggerne i de aktuelle kretsene må vektes tyngre. Den omsøkte grensejustering bør da vurderes gjennomført.

Fylkesmannens tilrådning blir nå sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er departementet som fatter det vedtak i saken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.