Lund til Namsos kommune

Lund grendelag har i langt tid jobbet for å få endret sin kommunetilhørighet, fra Nærøy til Namsos kommune. Etter en grundig prosess har Fylkesmannen nå vedtatt at kommunegrensen skal justeres.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.05.2018

Gjennom flere år, og med flere initiativ, har innbyggerne i Lund arbeidet med mål om å få endret sin kommunetilhørighet. Senest i 2014 tok grendelaget i Lund et nytt initiativ overfor Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da med ønske om veiledning i forhold til grensejustering. Året etter skrev grendelaget et brev til Nærøy kommune. I brevet ba de om at man i forbindelse med kommunereformen utreder fordeler og ulemper ved en eventuell grensejustering.


Spørsmålet om grensejustering ble ytterligere aktualisert da Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner vedtok å slå seg sammen til nye Namsos kommune. Med etableringen av nye Namsos kommune vil Lund geografisk henge sammen med den nye kommunen. Innbyggerne i Lund vil ikke lenger være avhengig av ferje til og fra kommunesenteret.

Grundig prosess

Fylkesmannen har fått delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mindre grensejusteringssaker. Fylkesmannen kan vedta at man skal igangsette utredning av grensejustering men også fatte vedtak om justering, dersom de berørte kommer er enige om justeringen.

- Det er gjennomført en grundig prosess der flere aktører har vært involvert, inkludert Nærøy og nye Namsos kommune. Fylkesmannen støtter grensejusteringen, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Fylkesmannen vedtak


Fylkesmannen i Trøndelag støtter grensejusteringen. I vedtaket som Fylkesmannen nå har sendt de berørte kommunene går det frem at kommunegrensen mellom Nærøy og nye Namsos kommune justeres, slik at Lund grunnkrets overføres til nye Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.