128 millioner i reformstøtte til Trøndelag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler nå 820 millioner kroner i reformstøtte til kommunene som gikk sammen ved årsskiftet. 128 millioner kommer til Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.01.2020

Reformstøtten til nye sammenslåtte kommuner er en del av de økonomiske virkemidlene ved kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget våren 2014.

Støtten varierer

Støtten avhenger av antall innbyggere i den nye kommunen. Totalt er det 43 kommuner rundt om i hele landet som får utbetalt støtten. I Trøndelag er det ni kommuner som får utbetalt reformstøtte på i alt 128 millioner kroner. Reformstøtten er ett av flere tilskudd til kommunene i forbindelse med reformen. Samlet har de ni kommunene i Trøndelag mottatt 630 millioner kroner i ulike former for støtte i forbindelse med kommunereformen.    

Reformstøtten som utbetales nå gjelder Nærøysund, Åfjord, Hitra, Heim, Trondheim, Orkland, Ørland, Namsos og Steinkjer kommune.

Dette får kommunene i reformstøtte

Hitra

5 578 000

Nærøysund

5 578 000

Ørland

5 578 000

Heim

5 578 000

Åfjord

5 578 000

Namsos

22 314 000

Orkland

22 314 000

Steinkjer

22 314 000

Trondheim

33 471 000

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.