Frist Veke Høyring
mars 2019
15. mar 11 Kunngjøring – Søknad om tillatelse til tiltak i sjø – Ørland kommune – Uthaug havn
04. mar 10 Høring av forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem
februar 2019
28. feb 9 Høring – søknad fra Nutrimar AS om midlertidig testkjøring av spraytørke
25. feb 9 Huitfeldtbrygga AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i Nidelva.
22. feb 8 Søknad om mudring og dumping ved gnr/bnr 65/1743 Namsos - Moelven Van Severen AS
08. feb 6 Forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka
03. feb 5 Høring - søknad om tillatelse - Matmortua - Viking Gjenvinning Ottersøy AS - Nærøy kommune
januar 2019
01. jan 1 Søknad om økt produksjon ved lakseslakteriet til Nils Williksen AS på Flerengstrand i Vikna kommune
Frist Høyring
mars 2019
15. mar Kunngjøring – Søknad om tillatelse til tiltak i sjø – Ørland kommune – Uthaug havn
04. mar Høring av forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem
februar 2019
28. feb Høring – søknad fra Nutrimar AS om midlertidig testkjøring av spraytørke
25. feb Huitfeldtbrygga AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i Nidelva.
22. feb Søknad om mudring og dumping ved gnr/bnr 65/1743 Namsos - Moelven Van Severen AS
08. feb Forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka
03. feb Høring - søknad om tillatelse - Matmortua - Viking Gjenvinning Ottersøy AS - Nærøy kommune
januar 2019
01. jan Søknad om økt produksjon ved lakseslakteriet til Nils Williksen AS på Flerengstrand i Vikna kommune