Frist Veke Høyring
august 2019
10. aug 32 Høring-Søknad avfall Ålmoen Indre Fosen
02. aug 31 Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Ramlo Sandtak AS - Sørbogen - Klæbu kommune
01. aug 31 Høring - søknad om endring av tillatelse - sorteringsanlegg for næringsavfall - Røros Container og Miljø AS - Røros kommune
01. aug 31 Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak av kasserte kjøretøy - Trøndelag Bildeler AS - Malvik kommune
01. aug 31 Høring - søknad om tillatelse til omlastingsstasjon for avfall - Ragn Sells AS - Årbogen Transport AS - Åfjord kommune
01. aug 31 Høring - søknad om tillatelse til mottak, behandling og mellomlagring av masser - Mardahl Maskin AS - Grønøra - Orkdal kommune
juli 2019
29. jul 31 Høring av forvaltningsplan for Storskogan naturreservat
18. jul 29 Tidlig jaktstart på grågås i Levanger kommune
08. jul 28 Tidlig jaktstart på grågås i Namsos kommune
01. jul 27 Høring – søknad fra Nutrimar AS om økt produksjon i biproduktanlegget på Nordskag - Frøya
01. jul 27 Norsk Gjenvinning – søknad om å flytte tillatelsen til behandling av isolerglassruter fra Heimdal til Stjørdal kommune, Leira Industriområde
juni 2019
20. jun 25 Høring - søknad om endring av tillatelse - Hovstein Container & Gjenvinning AS - Klæbu kommune
mai 2019
10. mai 19 Høring – endring av fisketider etter anadrom laksefisk i elv og sjø
april 2019
26. apr 17 Begrenset høring – søknad om tillatelse - Kråkøysundet - massedisponering på land og i sjø – Statens vegvesen - Roan kommune
01. apr 14 Høring - Søknad om endring av tillatelse - Namsos lufthavn - Namsos kommune
01. apr 14 Søknad om økt mottak og foredling ved krabbefabrikken – Hitra Fiskerihavn
01. apr 14 Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag
01. apr 14 Søknad om utslipp for anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Grøndalselva Kraftverk i kommunene Grong og Namsskogan
mars 2019
30. mar 13 Kunngjøring – søknad om tillatelse til tiltak i Nidelva – utfylling - Fredlybekken – Sluppen i Trondheim kommune
25. mar 13 Søknad om tillatelse til utfylling i sjø i Kråkøysundet -Roan kommune
Frist Høyring
august 2019
10. aug Høring-Søknad avfall Ålmoen Indre Fosen
02. aug Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Ramlo Sandtak AS - Sørbogen - Klæbu kommune
01. aug Høring - søknad om endring av tillatelse - sorteringsanlegg for næringsavfall - Røros Container og Miljø AS - Røros kommune
01. aug Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak av kasserte kjøretøy - Trøndelag Bildeler AS - Malvik kommune
01. aug Høring - søknad om tillatelse til omlastingsstasjon for avfall - Ragn Sells AS - Årbogen Transport AS - Åfjord kommune
01. aug Høring - søknad om tillatelse til mottak, behandling og mellomlagring av masser - Mardahl Maskin AS - Grønøra - Orkdal kommune
juli 2019
29. jul Høring av forvaltningsplan for Storskogan naturreservat
18. jul Tidlig jaktstart på grågås i Levanger kommune
08. jul Tidlig jaktstart på grågås i Namsos kommune
01. jul Høring – søknad fra Nutrimar AS om økt produksjon i biproduktanlegget på Nordskag - Frøya
01. jul Norsk Gjenvinning – søknad om å flytte tillatelsen til behandling av isolerglassruter fra Heimdal til Stjørdal kommune, Leira Industriområde
juni 2019
20. jun Høring - søknad om endring av tillatelse - Hovstein Container & Gjenvinning AS - Klæbu kommune
mai 2019
10. mai Høring – endring av fisketider etter anadrom laksefisk i elv og sjø
april 2019
26. apr Begrenset høring – søknad om tillatelse - Kråkøysundet - massedisponering på land og i sjø – Statens vegvesen - Roan kommune
01. apr Høring - Søknad om endring av tillatelse - Namsos lufthavn - Namsos kommune
01. apr Søknad om økt mottak og foredling ved krabbefabrikken – Hitra Fiskerihavn
01. apr Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag
01. apr Søknad om utslipp for anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Grøndalselva Kraftverk i kommunene Grong og Namsskogan
mars 2019
30. mar Kunngjøring – søknad om tillatelse til tiltak i Nidelva – utfylling - Fredlybekken – Sluppen i Trondheim kommune
25. mar Søknad om tillatelse til utfylling i sjø i Kråkøysundet -Roan kommune