Statkraft Energi AS søker om utslippstillatelse for driving av tunnel i forbindelse med bygging av nytt Svean kraftverk.

Høyringsfrist:
1. mars 2024 23:59

Utslippene skal føres til Nidelva ved Svean og ut i Selbusjøen ved Grendstad og skal renses før utslipp.

Publisert 26.01.2024

Anleggsarbeidene er planlagt i perioden 2025-2027.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal rense utslippsvannet før utslipp til vassdraget.
Bedriften søker i denne omgang bare om utslipp til vann. Disponering av masser (tunnelmasser og sedimenter) vil bli vurdert senere i prosjektet. Ved permanent deponering av masser skal det sendes søknad til Statsforvalteren.
Gjenbruk av masser som ikke er rene skal det også søkes om.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no

Høyringsfrist:
1. mars 2024 23:59