Søknad om utslippstillatelse for driving av tunnel med utslipp i Ommunddalselva i Åfjord kommune

Høyringsfrist:
20. november 2023 23:59

Trongstadlia kraftverk søker om utslippstillatelse fra driving av tunnel.

Publisert 20.10.2023

Renset avløpsvann skal gå til Ommundalselva.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal rense avløpsvannet før utslipp. Fullstendig søknad er lagt ut i kommunene og på Statsforvalterens hjemmeside.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.11.23.

 

Høyringsfrist:
20. november 2023 23:59

Kontaktpersonar