Orkland kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Gammelosen avløpsrenseanlegg

Høyringsfrist:
15. november 2023 23:59

Dagens Gammelosen renseanlegg er overbelastet og modent for utskifting. Orkland kommune planlegger å bygge et nytt Gammelosen renseanlegg for å tilfredsstille nye krav til rensing fra avløpsanlegg.

Publisert 23.10.2023

Anlegget planlegges som et MBBR-anlegg (Moving bed biofilm reactor), og skal dimensjoneres for en belastning på 35 000 pe (personekvivalenter).

For flere detaljer viser vi til søknadspapirene.
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 15.11.2023.

Høyringsfrist:
15. november 2023 23:59