Søknad om økt produksjon - Ytterøykylling AS

Høyringsfrist:
31. mai 2021 23:59

Ytterøykylling AS søker om å øke den årlige produksjonen fra 6 000 til 9 000 tonn.

Publisert 07.05.2021

Informasjon om saken

Ytterøykylling AS har i dag en tillatelse etter forurensningsloven for produksjon av fjørfe ved Ytterøya, basert på en årlig produksjon på maksimalt 6 000 tonn. Ytterøykylling AS søker nå om å øke den årlige produksjonen fra 6 000 til 9 000 tonn.

Har du kommentarer?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

 

Søknaden ligger i sin helhet i lenke til høyre i vinduet.
Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 31.05.2021.

Høyringsfrist:
31. mai 2021 23:59