Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune

Høyringsfrist:
20. desember 2019 23:59

Fosen gjenvinning AS søker om tillatelse til mottak av kasserte fritidsbåter (ny aktivitet), mottak av batterier (ny aktivitet), mottak av EE-avfall (ny aktivitet) i Stokksund/Kirkholmen i Åfjord kommune. Skip til opphugging og mottak av returmetaller skal fortsette med samme vilkår som tidligere.

Publisert 13.11.2019

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no