Forslag til forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat

Høyringsfrist:
9. desember 2019 23:30

Et forslag til forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat i Orkdal og Agdenes kommuner er nå sendt ut på høring.

Publisert 05.11.2019

En forvaltningsplan for området skal gi retningslinjer for forvaltningen av verneområdet med utgangspunkt i verneforskriften. Forvaltningsplanen kan også foreslå tiltak for skjøtsel og tilrettelegging for bruk, slik at verneverdiene i området blir best mulig ivaretatt.

Planen er laget i Miljødirektoratets digitale system for forvaltningsplaner på nett og du finner planen på lenken https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00001423.

Uttalelser til forvaltningsplanen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. Som e-post sendes uttalelse til: fmtlpost@fylkesmannen.no.

Høyringsfrist:
9. desember 2019 23:30