Søknad fra Trøndelag Bildeler Verdal AS – endring av tillatelse – Verdal kommune

Høyringsfrist:
1. november 2019 23:59

Fylkesmannen viser til søknaden fra Trøndelag Bildeler Verdal AS, datert 30.8.2019.

Publisert 27.09.2019

Bedriften søker om endring av tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og utbetaling av vrakpant ved bedriftens anlegg i Venusvegen 11, gnr. 283 bnr. 161 i Verdal kommune.

Søknaden beskriver en økning av mottatte kjøretøyer til 1900 tonn pr år. Bedriften vil også ta imot kasserte campingvogner. En endring i forskriften om kasserte kjøretøy åpner for dette og mang andre typer kjøretøy. Bedriften har en tillatelse fra 2004, og Fylkesmannen har bed Trøndelag Bildeler Verdal om å sende inn opplysninger for å oppdatere tillatelsen i tråd med dagens krav og endring i forskriften.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 1.11.2019.