Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune

Høyringsfrist:
23. august 2019 23:30

Bedriften Snadder og Snaskum AS har søkt om tillatelse til etablering av rankekomposteringsanlegg for blåskjellavfall på Ålmoen næringsområde (g.b.nr. 78/34), Indre Fosen kommune (revidert søknad datert 26.03.19).

Publisert 26.06.2019

Søknaden beskriver mottak på inntil 150 – 200 tonn blåskjellavfall pr år. Avfallet skal rankekomposteres for å produsere kompost og jordprodukter. Komposten vil bestå av blåskjellavfall, bark, trefiberslam og små mengder hønsegjødsel som hentes lokalt. Massene skal vendes 2-4 ganger/uke den første måneden, deretter vil komposten stå og modne i ranker i 7-8 måneder. Komposteringen skal skje på tett dekke, og sigevannet skal samles opp og prøvetas før utslipp til bekk. Masser og tilsetningsstoffer, samt ferdig kompost skal i størst mulig grad oppbevares under tak.

 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til  fmtlpost@fylkesmannen.no innen 23.08.19.