CRPD: om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

De 8 kommunene i Trøndelag som deltar er: Frøya, Trondheim, Midtre Gauldal, Orkland, Ørland, Malvik, Frosta, Namsos

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt gir utvalgte kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

De 8 kommunene i Trøndelag som deltar er:Frøya, Trondheim, Midtre Gauldal, Orkland, Ørland, Malvik, Frosta, Namsos

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.05.2022

Personer med funksjonsnedsettelse har de samme rettighetene som andre. Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013. Konvensjonen heter «Convention on the Rights of Persons with Disabilities», og kalles ofte CRPD. Et pilotprosjekt som skal øke kunnskapen om konvensjonen er satt i gang hos fire av statsforvalterne:

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Statsforvalteren i Rogaland
  • Statsforvalteren i Trøndelag

I perioden 2023–2025 skal erfaringene fra pilotprosjektet brukes av alle landets statsforvaltere, slik at alle kommuner i Norge får opplæring og støtte i hvordan de skal bruke konvensjonen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Informasjonsfilm om CRPD

Temaside om CRPD