Stortingets kontrollkomité på besøk

Stortingets kontrollkomité besøkte Statsforvalteren i Trøndelag onsdag. I front står komiteens leder Peter Frølich og fungerende Statsforvalter Øystein Johannessen. På møtet deltok representanter fra avdeling for Helse og omsorg hos Statsforvalteren, Statens helsetilsyn samt kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Stortingets kontrollkomité besøkte Statsforvalteren i Trøndelag onsdag. I front står komiteens leder Peter Frølich og fungerende Statsforvalter Øystein Johannessen. På møtet deltok representanter fra avdeling for Helse og omsorg hos Statsforvalteren, Statens helsetilsyn samt kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Bjørn Erik Øvrelid / Statsforvalteren i Trøndelag.

Onsdag var stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på besøk hos Statsforvalteren i Trøndelag for å lære mer om hvordan de trønderske kommunene løser sine oppgaver.

Publisert 16.03.2022

Statsforvalteren sitter på god oversikt over tilstanden i de kommunale tjenestene. Stortingets kontrollkomité uttalte at de var nysgjerrige på hvordan kommunene løste sine oppgaver, hvordan Statsforvalteren fulgte de opp, og hva som gjøres for at vi skal levere enda bedre tjenester til innbyggerne.

Riksrevisjonen har blant annet utarbeidet rapporter som viser at det er store forskjeller på hvilke tjenester som gis til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette var også noe stortingets komité var opptatt av. Psykisk helse og sårbare barn og unge ble også et viktig tema i møtet.

– Vi fikk en god mulighet til å beskrive de utfordringene vi ser og hva vi tenker er viktig for å bedre tjenestene.

– Generelt har vi gode helsetjenester i de trønderske kommunene, men vi ser at vi har mye å hente på å bli bedre på samarbeid. Ikke bare på tvers av kommunegrensene, men også innad i kommunene, sier fylkeslege Jan Vaage.

Svein Harberg (H) i kontrollkomiteen tror at vi allerede har svaret på mange av de utfordringene som ble diskutert på møtet.

– Det er jo gode eksempler på dem som lykkes. De skal ikke nødvendigvis kopieres, men være til inspirasjon. Jeg tror vi trenger mer samarbeid, sier han.

Fungerende Statsforvalter, Øystein Johannesen, fikk også spørsmål om Statsforvalterens tilsynsmetodikk og hvordan tilsynene brukes i ettertid.

– Der har det skjedd mye de siste årene. Tilsynene er bredere, og blir i mye større grad brukt til forbedringsarbeid i de kommunale tjenestene. I tillegg har vi blitt bedre på å utvikle tilsynsmetodikk, samt å planlegge – slik at ikke tjenestene blir belastet med flere tilsyn tett opp til hverandre, sier han.

Komiteens leder, Peter Frølich (H), konkluderte med at det hadde vært et godt og informativt møte med grunnlag for videre refleksjon.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.