Ofte stilte spørsmål LIS1

Har du spørsmål om spesialistutdanningen og godkjenningen for leger?

Mange kontakter Statsforvalteren med spørsmål om ordningen leger i spesialisering - LIS. Sjekk spørsmål- og svarlisten for å se om du enkelt kan finne svar på det du lurer på.

Ord og begreper

I Trøndelag er det sju kommunekoordinatorer som har oversikten over LIS1-situasjonen i sin kommunegruppe/region. Disse jobber til daglig i en kommune, og har ansvaret for å svare på og eventuelt videreformidle ulike problemstillinger fra LIS1 og kommunene. Koordinatorene er viktige blant annet i situasjoner der det mangler LIS1-plasser i kommunene, og når LIS1 skal fordeles fra sykehus til kommunene.

Helsedirektoratets portal for stillinger og søknader

Forskrift som sier noe om legers spesialisering og utdanning. Forskriftens kap 3 gjelder særlig LIS1. Det er lurt å sette seg litt inn i denne.

Oppsigelse, ønske om annen kommune

Nei. Arbeidslivets regler gjelder.

Ja. LIS1 må da søke restplass i annen kommune (Webcruiter). 

Nei.Når LIS1-legen har takket ja til en stilling, skal helseforetaket merke ansettelsen med en "Ansatt-etikett" i Webcruiter. Leger som har fått denne etiketten, skal ikke gis nye tilbud i senere tilbudsrunder. LIS1 må altså si opp sin stilling før ny stilling kan søkes.

Nei. Stillingen må være utlyst, og man må gå via vanlig søknads- og tildelingsprosess. Bare utlyste stillinger kan godkjennes som LIS1-stilling.

Arbeidslivets regler gjelder. Det er ingen krav til oppsigelsestid i spesialistforskriften.

I spesialistforskriften § 14 står det at LIS1 som har hatt fravær som er lovfestet eller tariffestet skal få tilbud om å fullføre LIS1-tjenesten i samme kommune som LIS1 startet i.

Da må kommunen tilpasse slik at de kan ha flere LIS1 en periode.

Statsforvalterens kurs og aktiviteter

Informasjon legges ut på Statsforvalterens hjemmeside, under "kurs og konferanser". Vi sender i tillegg brev til kommunene i januar og juni hvert år.

Akuttmedisin (inkludert nødnett), offentlig helsearbeid, gruppeveiledning, kurs for LIS1-veiledere i kommunen

Nei, men kursene er anbefalte læringsaktiviteter som tilbys for gjennomgang og oppfyllelse av læringsmål

Da må læringsmålene oppfylles gjennom praksis og andre aktiviteter i kommunen.

Kommunen godkjenner. Kursbeviset er attest på at læringsmålene er gjennomgått.

Ja, både kursavgift, reise og hotell (dersom det er aktuelt). NB! kurs i nødnett faktureres direkte til kommunen av kursarrangør.

Hotell dekkes bare når reisevei gjør det nødvendig. Ta kontakt med Statsforvalteren dersom du mener at det er nødvendig med overnatting.

Tilskudd til kommunene

Alle som er på lista over "godkjente" kommuner og som har sagt seg villig til å ta imot LIS1.

I spesialistforskriften § 16 står det at det ikke skal gå ut over kommunen i tilfeller kommunen, av grunner den ikke kan rå over, ikke har LIS1. Det økonomiske tilskuddet skal derfor utbetales til kommunen også i disse tilfellene. En situasjon der kommunen ikke får LIS1, kan være når denne blir langvarig syk før eller etter tiltredelse og kommunen ikke klarer å skaffe en ny LIS1.

Ved sykdom eller oppsigelse FØR oppstart i stilling, må stillingen utlyses. Dersom kommunen ikke lykkes med å få ansatt LIS1, gis det likevel tilskudd.

Statsforvalteren melder inn liste over kommunene til Helsedirektoratet hvert år.

Tilskuddet fastsettes årlig av Helsedirektoratet. Lenke: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lis1-stillinger-tidligere-kommuneturnus-tilskudd-til-kommuner.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.