Kurs for LIS1-leger, turnusfysioterapeuter og turnuskiropraktorer i kommunehelsetjenesten i Trøndelag - Høsten 2020

Kursoversikten gjelder for deg som er i LIS1- eller turnustjeneste i kommunehelsetjenesten i Trøndelag

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.07.2020

Ettersom man på dette tidspunktet ikke vet om/hvordan den pågående pandemien vil utvikle seg, tas det forbehold om endringer i de planlagte kursene.

Kursinvitasjon og praktisk informasjon sendes deg via epost.

 

LIS1

Kurs i legevaktmedisin/akuttmedisin:
Det arrangeres et kurs i Namsos og et kurs i Trondheim. Oppmøtested vil framgå av invitasjonsbrevet som blir oversendt pr. e-post.

Kurs i nødnett avholdes i forbindelse med akuttmedisinkurset, og arrangeres på ettermiddagen første kursdagen.

Dato for kurs i Trondheim: 14. september (nødnett) og 15. 16. september (akuttmedisin)

Dato for kurs i Namsos: 7. september (nødnett) og 8.- 9. september (akuttmedisin)

Kurs i offentlig helsearbeid:
Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten i kommunene i Trøndelag arrangeres på Scandic Lerkendal, Trondheim.

Dato:  14.- 15. oktober 2020

Gruppeveiledning:

1. samling:

Sørdelen av fylket: 27. oktober og 28. oktober ved Statens hus, Trondheim

Norddelen av fylket: 4. november ved Statens hus, Steinkjer og 5. november ved Grong hotell

2. samling:

Sørdelen av fylket:12. januar og 11. januar ved Statens hus, Trondheim

Norddelen av fylket: 21. januar ved Statens hus, Steinkjer og 22. januar ved Grong hotell