Rapport om hvordan NAV-kontorene jobber med kvalifiseringsprogrammet

Oxford Research har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlagt hvordan NAV-kontorene arbeider med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Formålet med kartleggingen var å styrke kunnskapsgrunnlaget og bidra til videreutvikling av programmet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.10.2022

Kvalifiseringsprogram er et virkemiddel i kampen mot fattigdom og sosial eksklusjon, og ble innført fra 2007. Formålet med innføringen var å møte behovet for en forsterket innsats overfor personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne, og som hadde behov for tett og koordinert oppfølging. Målgruppen for kvalifiseringsprogram har vært og er langtidsmottakere av sosialhjelp og de som står i fare for å bli det.

Rapporten viser at det er grunn til å tro at flere kan ha nytte av og rett på kvalifiseringsprogram. Rapporten viser hvordan arbeidet med kvalifiseringsprogram er organisert, innholdet i programmene og hvordan deltakerne følges opp. Oxford Research har videre sett på hva som kan være barrierer for bruk av kvalifiseringsprogrammet, og gir sine refleksjoner og anbefalinger knyttet til dette.

Du kan lese hele rapporten fra Oxford Research, "Kartlegging av arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontorene", på hjemmesiden deres. Lenke direkte til rapporten finner du i boksen "Lenker".

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.