Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2019

Fylkesmannen har i 2019 gjennomført tilsyn ved Indre Fosen kommune og Trondheim kommune rettet mot kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2019

Begge kommuner bryter helse – og omsorgstjenesteloven. Det er  avdekket at de ikke har system som sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse for alle personer med utviklingshemming over 18 år.

Kommunene skal sikre at utviklingshemmede ut fra sine forutsetninger skal ha god livskvalitet. Dette gjøres ved at kommunene jobber helhetlig og har god kvalitet på sine tjenester, samtidig som de har fokus på de individuelle behovene den utvikligshemmede har. Systemene til kommunen som skal ivareta dette er ikke i tilsrekkelig grad sikret, slik at risikoen for at enkeltpersoner ikke får forsvarlig personlig assistanse er tilstede.

Fylkesmannen vil også i 2020 gjennomføre tilsyn med kommunenes tjenesteyting til utviklingshemmede for å bidra til at ders rettigheter blir ivaretatt.

 

Rapportene fra tilsyn:

Indre Fosen kommune

Trondheim kommune

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.