Tilskudd til Helsefellesskap

Kommunene som tilhører et helsefellesskap kan nå søke om midler til en felles sekretariatfunksjon for alle kommunene i helsefellesskapet slik at de kan samordne seg. 

 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2020

Målet er å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus og samordning i helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan ha en felles sekretariatsfunksjon. Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser).

Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal bidra til å dekke lønnskostnader i sekretariatfunksjonen.

Mere informasjon finner du på Helsedirektoratets sider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.