Psykososial oppfølging etter masseskytingen i Oslo

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å legge ut informasjon på sine nettsider om hvordan tilbudet om psykososial oppfølging er organisert, og hvordan innbyggerne kan ta kontakt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.08.2022

Kommunene bør ha særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av psykososiale behov for dem som var direkte involvert, og andre som er berørt etter masseskytingen i Oslo 25. juni i år. Dette gjelder også andre som kan oppleve vansker basert på tidligere traumatiske opplevelser eller politiets trusselvurderinger. Proaktiv psykososial oppfølging av de som var direkte involvert er viktig.

Les mer om kommunens ansvar for psykososial oppfølging og beredskap hos Helsedirektoratet.

Hvilken informasjon bør kommunen ha på sine hjemmesider?

Kommunens innbyggere bør via nettsidene til kommunen få oppdatert informasjon om:

 • Hvilke tjenester og tilbud som er tilgjengelige
 • Hvilke aldersgrupper og målgrupper tilbudene er rettet mot
 • Åpningstidene i tilbudet
 • Telefonnummer for kontakt med tjenestene og eventuell telefontid
 • Besøksadresse for tilbudet

Det må gå fram at fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Det må også gå fram hvilke andre akuttilbud som er tilgjengelige utenfor ordinær åpningstid.

Hvem har bruk for hjelp etter masseskytingen?

Direkte berørte som:

 • Etterlatte, familier og venner
 • Skadde, deres familie og nærmeste
 • Vitner til hendelsen og deres nærmeste

Andre berørte som:

 • Det skeive miljøet
 • Berørte av terroren 22. juli, krig, voldhendelser og tidligere traumatiske hendelser
 • Barn, unge og innbyggere ellers

Mange bruker mye tid på å søke etter hjelp og informasjon på internett når livet er vanskelig. Ved å gi tydelig informasjon på nettsidene sine kan kommunen medvirke til at tilgangen til eksisterende tilbud øker, og at terskelen for å oppsøke hjelp blir lavere

Informasjon og ressurser for å ivareta psykososiale behov

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS):

 • Psykososial beredskap – konkret informasjon om veiledning i kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, hjelpepersonell og frivillige.

RVTS har et spesielt ansvar for å tilby veiledning og kompetanse til psykososial oppfølging og beredskap. Ved behov for bistand kan kommunen kontakte RVTS.

For de som var direkte involvert i hendelsen og andre berørte som trenger noen å snakke med, er det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp. Du finner mer informasjon på helsenorge.no.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar